Magasinet i Segeltorp i vintersol
Juringe Gård med "Magasinet"

Text från Segeltorps kommundelsförvaltning och Planeringskontoret Huddinge

Forntida gravfält visar att trakten runt Juringe varit bebodd länge. Namnet Juringe nämns första gången i mantalshandlingar år 1538 och skrevs då "wringe". Juringe var då ett torp om ett halvt markland och lydde under Vårby. Under senare delen av 1700-talet användes Juringe periodvis som lantställe för borgarfamiljer från Stockholmstrakten.

Mangårdsbyggnaden uppfördes troligen - efter en brand - någon gång på 1840-talet. Arkitekturen är empire.

"Magasinet" uppges i ett förrättningsprotokoll från Svartlösa häradsrätt år 1867 vara "en spannmålsbod af timmer under tak af tegel och bräder, 20 alnar lång, 14 alnar 14 tum bred och 25 (timmer-) hvarf hög". Före renoveringen år 1989 fanns på södra gaveln en tillbyggnad av stående plank, som tillkommit under 1900-talet. Enligt traditionen gjordes denna tillbyggnad för att härbärgera korna från Vårby Gård sedan ladugården där brunnit ner.

"Magasinet" kan troligen dateras till samma tid som mangårdsbyggnaden, dvs. 1840-tal. För denna datering talar att byggnaden är uppförd med så kallade laxade knutar. En teknik som började användas på enklare byggnader vid omkring mitten av 1800-talet.

"Magasinet" används efter renoveringen som mötes- och samlingslokal för traktens föreningar.